Razvojna agencija Savinja

Zdravju prijazno delovno okolje

ZDRAVJU PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE
ZA ZDRAVE, AKTIVNE IN MOTIVIRANE PISARNIŠKE DELAVCE

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Projekt bo potekal na celotnem ozemlju Republike Slovenije in bo namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.
S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije, izvaja projekt »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce« , ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 v 90% finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Projekt se bo izvajal med 1. 9. 2015 in 31. 10. 2016.