Projekt bo potekal na celotnem ozemlju Republike Slovenije in bo namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj, aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.
S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

                       

ZDRAVJU PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE
ZA ZDRAVE, AKTIVNE IN MOTIVIRANE PISARNIŠKE DELAVCE

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Projekt bo potekal na celotnem ozemlju Republike Slovenije in bo namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.
S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije, izvaja projekt »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce« , ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 v 90% finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Projekt se bo izvajal med 1. 9. 2015 in 31. 10. 2016.

   več o projektu


Partnerji v projektu

Kontaktne informacije

Nosilec projekta:
Razvojna agencija Savinja, giz
Ul. Heroja Staneta 3
3310 Žalec
03 713 68 67 (Alenka Doler)
ra.savinja@ra-savinja.si

Partnerji:

Skupnost občin Slovenije
Partizanska cesta 1
2000 Maribor
02 234 15 04 (Miha Mohor)
miha.mohor@skupnostobcin.si

Združenje regionalnih razvojnih agencij RRA-GIZ
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
01 306 18 73 (Suzana Košir)
suzana.kosir@ljubljana.si

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., koordinator ZORA
Kidričeva cesta 1
1270 Litija
01 896 27 17 (Anita Molka)
anita.molka@razvoj.si