Razvojna agencija Savinja

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (četrti protikoronski zakon)

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (četrti protikoronski zakon)

Dne 9. 7. 2020 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) ali »PKP4«.

Poudarek v četrtem svežnju ukrepov je na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. Poglavitni ukrepi se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Z namenom ohranitve delovnih mest sta sprejeta dva ključna interventna ukrepa, ukrep povračila nadomestila plače za čakanje na delo in ukrep subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Da bi ohranili zaposlitve delavcev, se s PKP4 podaljšuje povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Upravičenemu delodajalcu bo tudi v bodoče Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 EUR.

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene

Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer se za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu, nič ne spreminja. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bom mogel organizirati dela na doma, velja sledeče:

  1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
  2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo ob prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
  3. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. So pa izjeme v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka.

Celotno besedilo zakona:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv?h=

Za SPOT svetovanje Savinjska:

Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://www.gov.si/novice

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija