Razvojna agencija Savinja

Vabilo za INFO DAN

10.1.2020, ob 12.00 uri bo v Celjskem domu, Mala dvorana, Krekov trg 3, 3000 Celje prestavitev Javnega razpisa »PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI« .

Dne 6.12. 2019 je bi objavljen Javni razpis » PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ». Prijavitelji oz ciljne skupine so MSP (mala srednja podjetja), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) se je odzvalu povabilu Zavoda Celeia Celje za izvedbo INFORMATIVNEGA DNE 10.1.2020, na katerem bo udeležence seznanilo z vsebino javnega razpisa in postopkom priprave ter oddaje vloge.

Udeležba je brezplačna, prijave na predstavitve so mogoče do 8.1. na e-naslov: sandra.lebar@celje.si

Prijave so obvezne.