Razvojna agencija Savinja

Kaj mora podjetnik/direktor družbe vedeti o svojih bilancah, davkih in listinah?

    1. Razvojna agencija Savinja vas v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska vabi na dvodnevno usposabljanje

»KAJ MORA PODJETNIK/DIREKTOR DRUŽBE VEDETI O SVOJIH BILANCAH, DAVKIH IN LISTINAH?«.

Prvi del usposabljanja bo potekal v torek, 13.11.2018, drugi del v torek, 20.11.2018, obakrat med 10.00 in 15.00 uro
v prostorih UPI, Ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec.

Če podjetniki, lastniki in direktorji družb dobro razumemo svoje bilance in njihov vpliv na višino davčnih obveznosti, lahko sprejemamo poslovno in davčno ugodne poslovne odločitve. Vsak poslovni dogodek ima namreč neposredne posledice v bilancah in davčnem obračunu, kar lahko odločilno vpliva na naše bodoče poslovanje.

Na usposabljanju bomo podali odgovore predvsem na naslednja vprašanja:

– zakaj včasih ne razumemo, kaj mi želi računovodja povedati?
– zakaj je za razvoj podjetja nujno potrebno »timsko« delo med računovodjo in njeno stranko/delodajalcem..
– kakšna sta vsebina in pomen posameznih računovodskih poročil (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, brutobilanca…)
– kako s svojimi poslovnimi odločitvami vplivamo na poslovni in davčni rezultat podjetja in kaj lahko sam spremenim na zakonit način?
– zakaj imamo visok dobiček, denarja pa ni?
– zakaj določeni veliki izdatki ne zmanjšujejo davčne osnove v letu, v katerem nastanejo?
– zakaj odplačilo posojila ni strošek?
– kako zaloge vplivajo na poslovni in davčni rezultat…
– kakšna je razlika med prihodki in prejemki ter izdatki, stroški in odhodki – kaj od tega vpliva na poslovni in davčni rezultat?
– kateri stroški in izplačila so lahko davčno nepriznana oz. naknadno obdavčena?
– kaj sploh je kapital podjetja (razlika med s.p.-jem in d.o.o.-jem)
– ali vemo, koliko je vredno naše podjetje ali poslovni delež družbe?
– kaj prodajamo, ko prodajamo d.o.o. in kaj, ko želimo prodati s.p. ?
– kako banke gledajo na naše bilance?
– kaj so prikrita izplačila dobička in kako so obdavčena?
– kako dobro preživeti davčni pregled in kdo je odgovoren za morebitne napake?

Kaj bomo na usposabljanju pridobili:

• imeli boste boljši pregled nad poslovanjem vašega podjetja in lažje sprejemali koristne poslovne odločitve,
• razumeli, kaj pomenijo številke v vaših bilancah in v bilancah vaših konkurentov,
• lažje upravljali z zalogami, stroški, investicijami, dobičkom in davki,
• ustrezneje ravnali s svojimi terjatvami in jih uspešno izterjali,
• na koncu usposabljanja pridobili tudi potrdilo o usposabljanju.

Usposabljanje je namenjeno:

– predvsem nosilcem dejavnosti (s.p. in ostali zasebniki)
– lastnikom in direktorjem družb,
– strankam računovodskih servisov,
– vsem, ki jih zanima področje podjetniških davkov in financ,
– vsem bodočim podjetnikom, lastnikom in direktorjem družb in
– vsem, ki jih ta tematika zanima.

Usposabljanje bo vodila ga. Božena Macarol, mag. managementa, davčna svetovalka, sodna izvedenka ekonomske smeri – davki in računovodstvo z dolgoletnimi svetovalnimi in predavateljskimi izkušnjami s teh področij.

Usposabljanje organizira Razvojna agencija Savinja Žalec in je za udeležence brezplačna.

Prijave zbiramo najkasneje do ponedeljka, 12.11.2018 do 10.ure preko elektronske pošte na naslov damjana.omerzu@ra-savinja.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03/713 68 61 ali 041 308 763.