Razvojna agencija Savinja

Uvedba elektronskega bolniškega lista (informacija za delodajalce)


Uvedba elektronskega bolniškega lista (informacija za delodajalce)

ZZZS s 1. 2. 2020 uvaja elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in ga bodo zato morali delodajalci za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 obvezno prevzemati le še v elektronski obliki prek spletnega sistema SPOT, kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. V ta namen bodo morali delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo, tako da bodo uporabljali bodisi spletni portal SPOT ali spletni vmesnik eBOL in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran prenos elektronskih bolniških listov v informacijski sistem delodajalca, s čemer si delodajalec lahko bistveno poenostavi evidentiranje podatkov o bolniškem staležu v kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.
3.9.2019 so v okviru pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri zdravniku, ki ga bo le-ta posredoval v informacijski sistem ZZZS (v nadaljevanju: on-line sistem). Predvidoma od 1. 11. 2019 pa bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirnega obrazca. ZZZS načrtuje, da zdravniki od 1. 2. 2020 dalje ne bodo več tiskali papirnih obrazcev razen izjemoma.
ZZZS načrtuje z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripraviti rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT (eVEM); delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020, prevzeli eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT (eVEM) in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še nadalje izstavil bolniški list tudi v papirnati obliki.

Kaj mora urediti delodajalec za dostop do eBOL ?

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Delodajalec mora pooblastiti naprimer osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo.

Na portalu SPOt (eVEM)  so s 17.12.2019 objavljeni novi obrazci vlog za urejanje pooblastil.
https://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7342

Za lažje urejanje pooblastil lahko uporabite enega od navedenih obrazcev:

Pooblastilo samo za eBOL

Obrazec “eBOL – podelitev pooblastila” uporabite, če želite urediti pooblastilo samo za nov postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL.« Na enem obrazcu lahko pooblastite več oseb.

Pooblastilo za eBOL in druge e-postopke portala SPOT

Obrazec “Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM” uporabite, če želite urediti pooblastilo za postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL« in druge e-postopke na portalu SPOT (eVEM).

Vloga za ureditev pooblastila mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja/poslovnega subjekta. Vlogo pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT.

Poenostavitev postopkov pri delodajalcih

Ukinitev papirnega obrazca bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov na ZZZS. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo potrebno več prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti bolniškega lista, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

Delodajalci se naj vključijo v sistem za elektronsko vlaganje zahtevkov (eZahtevek) oziroma naj nadgradijo že obstoječe rešitve eZahtevka

Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč eBOL izbral iz seznama eBOL-ov tega delavca in ne bo več potrebno skenirati bolniških listov. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.

Delavci ter nekateri drugi subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci,…) bodo do eBOL dostopali samostojno na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.

Za SPOT svetovanje Savinjska:
Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: ZZZS Slovenije
Portal SPOT (eVEM)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija