Razvojna agencija Savinja

Strokovni ogled

26.8. in 27.8.2019 Strokovni izlet Dunaj – Bratislava

Zaposlenim Zavoda Petka Žalec se zahvaljujemo za povabilo in dobro družbo ter veliko smeha