Razvojna agencija Savinja

Strokovni obisk

Križevci, Hrvaška, 20.12.2019 Delegacija Razvojne agencije Savinja in Občine Žalec na strokovnem obisku Razvojnega centra in tehnološkega parka Križevci, kjer je Stojan Praprotnik predstavil projekt LIFE BioTHOP in možnosti sodelovanja. V nadaljevanju pa so obiskali še Tihany na Madžarskem.


Križevci, Croatia, 20.12.2019 Representatives of the Development Agency Savinja and the Municipality of Žalec visited the Development Center and  Technology Park Križevci, where S. Praprotnik presented the LIFE BioTHOP project and networking possibilities in the future. They also visited Tihany in Hungary.