Razvojna agencija Savinja

Sodelovanje s Severno Makedonijo

PODPISAN SPORAZUM O SODELOVANJU
RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJA GIZ ŽALEC Z VZHODNO RAZVOJNO REGIJO
V SEVERNI MAKEDONIJI
Razvojna agencija Savinja, GIZ Žalec, Republika Slovenija, ki jo zastopa direktor Stojan Praprotnik in Centar za razvoj na Istočen planski region, s sedežem v mestu Štip, Republika Severna Makedonija, ki ga zastopa direktorica Dragica Zdraveva sta 27. 8. 2019 podpisala sporazum o partnerskem in prijateljskem medsebojnem sodelovanju pri promoviranju mednarodnih prijateljskih odnosov, strokovnega in poslovnega sodelovanje med institucijama razvoja, s ciljem razširiti sodelovanje 11 občin razvojnega področja, podjetij, ostalih institucij, organizacij in društev. Ob podpisu sporazuma sta župan g. Janko Kos in predsednik vzhodne razvojne regije g. Nikolcho Illijev podala izjavi za medije:

Mednarodno sodelovanje med Občino Žalec in Občino Kočani
Slovenska pomoč za evropska sredstva