Razvojna agencija Savinja

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri vavčerje za DIGITALIZACIJO

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je , 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO!

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing, in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja

Spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij s sofinanciranjem upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 • Oceno stanja na področju digitalizacije,
 • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • Pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0.).
 • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %
 • Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije je 9.999,99 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
 • Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje)

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja

Spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).

V vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) – http://dihslovenia.si/katalogi/

SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije je 9.999,99 EUR.

Prijavitelju se lahko v okviru vavčerja izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR, pri čemer se lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja

Spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga sofinanciranjem upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki vključuje:

 • stroške izdelave nove spletne strani in izvedbo testiranja spletne strani,
 • stroške izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranja mobilne aplikacije s tehničnega vidika,
 • stroške vzpostavitve lastne spletne trgovine,
 • stroške vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, max. višina subvencije je 2.500,00 EUR

V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH Slovenija) – http://dihslovenia.si/katalogi/.

Poleg vavčerjev za digitalizacijo so na spletni strani SPS https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi objavljeni še naslednji vavčerski pozivi:

·          Vavčer za certifikate kakovosti,

·          Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,

·          Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,

·          Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,

·          Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in

·          Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Za SPOT svetovanje Savinjska:
Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://podjetniskisklad.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija