Razvojna agencija Savinja

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov vavčer – Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.
Ciljne skupine/upravičenci
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  1. Sklop aktivnosti Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
  2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
  3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Več informacij o vavčerjih ter drugih javnih pozivih in razpisih na strani Slovenskega podjetniškega sklada  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Za SPOT svetovanje Savinjska:
Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://podjetniskisklad.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija