Razvojna agencija Savinja

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov paket vavčerjev

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi so objavljeni naslednji vavčerski pozivi:

 1. Vavčer za certifikate kakovosti
 2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 3. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 4. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 5. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 6. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 7. Vavčer za kibernetsko varnost
 8. Vavčer za digitalni marketing
 9. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 10. Vavčer za pripravo digitalne strategije
 11. Vavčer za statusno preoblikovanje družb