Poslovna cona Žalec – južno od železnice

Slavnostni podpis pogodbe z izvajalci del za investicije v Ekonomsko poslovno infrastrukturo v poslovni coni Žalec – južno od železnice, vrednost projekta je 1.437.078 EU.