Razvojna agencija Savinja

Regionalni razvojni program Savinjske regije

S trajnostnim razvojem regije do splošne blaginje.