Razvojna agencija Savinja

Regijski dogodek srečanja in mreženja podpornega okolja v Savinjski regiji

Na sedežu SPOT svetovanje Savinjska v Celju, je v četrtek, 18. 10. 2018 potekalo prvo regijsko srečanje in mreženje podpornega okolja v Savinjski regiji.
Namen dogodka, ki je potekal v okviru SPOT svetovanje Savinjska, je bilo srečanje in povezovanje celotnega podpornega okolja za podjetništvo v regiji. Udeležence dogodka sta uvodoma pozdravila predsednik OOZ Celje Miran Gracer in predstavnica vodilnega partnerja projekta, mag. Jasmina Mihelak Zupančič, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče. V nadaljevanju je vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije na Javni agenciji SPIRIT, Irena Meterc predstavila nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, katerega cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte, podjetnike in potencialne podjetnike.

Sledila je predstavitev projekta SPOT svetovanje Savinjska, katerega aktivnosti in rezultate v letu 2018 je predstavila Tanja Drofenik, svetovalka iz Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, ki kot partner sodeluje v projektu s še ostalimi 6 partnerji.

V nadaljevanju je svoje aktivnosti za podporo podjetništvu v Savinjski regiji predstavila Razvojna agencija Savinjske regije, sledile so predstavitve štirih podjetniških inkubatorjev, dveh medpodjetniških izobraževalnih centrov, ZRSZ OS Celje, AJPES Celje. S strani RGZC je bil predstavljen projekt Regionalno stičišče dostojnega dela, s strani Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče Učni izdelovalni laboratorij (U-LAB) na koncu pa je bil predstavljen še Kompetenčni center ROBOFLEX Etra d.o.o.

Dogodek se je zaključil z razpravo in mreženjem, kjer so vsi sodelujoči bili mnenja, da je povezovanje in sodelovanje med podpornimi inštitucijami zelo pomembno.