Razvojna agencija Savinja

Razpis INOVATOR LETA Spodnje Savinjske doline 2018

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor,
Občina Vransko, Občina Žalec
ter partnerji podjetniškega podpornega okolja
Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec
tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis
INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2018.

Vabljeni torej k sodelovanju po načelu, da nobena inovacija ni neumna, neumno pa je ne iskati novih inovacij!

Razpis

Prijavni obrazec