Razvojna agencija Savinja

Različne delavnice in dogodki v dolini v sklopu projektov LAS SSD in CKZ SSD