Razvojna agencija Savinja

Projekt BioTHOP

Cilj projekta BioTHOP je zamenjati hmeljarsko polipropilensko vrvico z vrvico iz naravnih biopolimernih materialov (polimlečna kislina – PLA), ki se pri kompostoranju razgradi na snovne monomerne gradnike (voda, CO2 in biomasa) in s tem spremeniti hmeljevino v primarno surovino za izdelavo komposta na kmetijah (gnojilo) ter vrsto biorazgradljivih izdelkov (biokompozitni materiali, sadilni lončki za vrtnarstvo, ter pakirni zabojčki/pladnji), s čimer se bo količina agro-odpadkov v občinah Spodnje Savinske doline bistveno zmanjšala, povečal pa se bo prihodek (prodaja odpadne hmeljevine kot vir primarnih surovin za bioplastično proizvodnjo).