Razvojna agencija Savinja

Projekt BioTHOP predstavljen članom Lokalne skupine za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline

Vransko, 17.10.2019 Trenutne aktivnosti in prve rezultate projekta BioTHOP je Alenka Doler, RAS predstavila članom Lokalne skupine za krepitev zdravja iz Spodnje Savinjske doline. V strateškem in akcijskem načrtu zdravja Spodnje Savinjske doline je eden izmed ciljev (cilj 6) tudi trajnostna zamenjava plastične vrvice v biorazgradljive in predelava hmeljevine v bioplastične proizvode.