Razvojna agencija Savinja

Projekt BioTHOP

18.9.2019 Strokovni izlet s podjetniki SSD v Prekmurje v okviru SPOT svetovanje Savinjska in predstavitev projekta LIFE BioTHOP, letak projekta tudi del promocijskega gradiva