Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Predstavitev
Naziv: Razvojna agencija Savinja
Naslov: Ul. Heroja Staneta 3, 3310 Žalec
Telefonska številka: 03/ 713-68-60
Faks: 03/ 713-68-70
E-mail: ra.savinja@ra-savinja.si
Datum ustanovitve: 13. januar 1998
Direktor: g. Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.
Število zaposlenih: 7
Stopnja izobrazbe in št.: VIII. st. (1) VII. st. (5), VI. st. (1)
ID za DDV: SI75119595
Matična številka: 1271148
Račun(IBAN): SI56 6100 0001 4976 953
BIC: HDELSI22
 
Projekti
Celostna prometna strategija Občine Žalec
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj 2017
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave