Razvojna agencija Savinja

Pozdrav jeseni

Vabljeni na prireditev POZDRAV JESENI pri Jami Pekel v nedeljo 23.9.2018 med 15. in 18. uro, kjer bomo ob 16. uri predstavili tudi projekt LAS SSD »Gozdovi so pljuča pekla«

Celjsko gozdarsko društvo, Občina Žalec, TD Šempeter in ostali partnerji!«

GOZDOVI SO PLJUČA PEKLA

»GOZD PEKLA«

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo je bil skupaj s partnerji  uspešen na javnem razpisu LAS SSD. Uspelo jim je pridobiti nepovratna sredstva v višini 29.661,99  evrov. Projekt poteka v času od 15. 9. 2018 –30. 6. 2019.

Z izvedbo projekta bodo tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Učna pot bo izboljšana, s tem pa bo postala prepoznavnejša in doživljajsko bogatejša za obiskovalce. Obiskovalce bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki poučili, kako se prilagajati na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

V projektu bodo namestili dvojezične table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nove oznake z braillovo pisavo. Nabavljena bo nova urbana oprema, didaktični pripomočki in vzpostavljena dvojezična spletna stran.

Pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, šoli v naravi, slepim in slabovidnim.