Razvojna agencija Savinja

Postopek izbrisa s.p. iz PRS v času omejitve osebnih stikov

Uporabnikom storitev svetujemo, da v primeru, če razpolagate s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), da postopke, ki jih omogoča portal SPOT opravite elektronsko. V kolikor digitalnega potrdila nimate, bi pa želeli izbris s.p. iz Poslovnega registra Slovenije, sledite naslednjim navodilom.

Postopek za izbris s.p. iz PRS:

  • obrazec »Prijava za vpis v PRS« izpolnite in podpišite (obkrožite C-izbris),
  • obvezno je potrebno navesti gsm številko, ker vas bo po prejemu vloge kontaktirala dežurna referentka AJPESa in preverila vašo istovetnost (vaše osebne podatke),

Vlogo pošljite na naslov:

AJPES CELJE, Gubčeva ulica 2, 3000 Celje

  • v kolikor boste vlogo poslali priporočeno, se bo upošteval za datum izbrisa iz PRS datum oddaje vloge na pošto z dodanimi 3 dnevi (rok izbrisa je 3 dni),
  • v kolikor pa boste vlogo poslali z navadno pošto se bo upošteval datum, ko bo referentka AJPESa prejela vlogo po pošti z dodanimi 3 dnevi (primer: referentka prejme vlogo 18. 3. z navadno pošto, prvi možni datum odjave iz PRS pa bo 21. 3.),
  • vlogi je potrebno priložiti prilogo – »Obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika«