Razvojna agencija Savinja

Obisk evropske komisarke, mag. Violete Bulc

Obisk evropske komisarke, mag. Violete Bulc v Spodnji Savinjski dolini in Šaleški dolini.

Dne 29. marca 2018 se je v Spodnji Savinjski dolini mudila na delovnem obisku evropska komisarka za promet, mag. Violeta Bulc. Namen obiska je bil informirati lokalno okolje o možnostih in potencialih EU, ki vplivajo na spremembe in izboljševanje stanja na področju prometa v lokalnem okolju. Hkrati pa je obisk namenjen tudi pridobivanju pobud in predlogov s strani lokalnega okolja.

Gospa Bulc si je dopoldan najprej ogledala AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer se je seznanila z aktivnostmi Centra v prihodnje in morebitne pomoči EU na področju mobilnosti, varnosti v cestnem prometu ter na področju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu.

Opoldne se je komisarka v spremstvu predstavnikov Občine Žalec in župana Janka Kosa srečala z učenci 8. razredov I. osnovne šole v Žalcu. V okviru predmeta Državljanska vzgoja in etika so učenci izvedeli od komisarke kako deluje Evropska unija, delovanje Evropske komisije in informacije o zanimivih projektih s tega področja.

Po 13. uri se je na gradu Komenda na Polzeli srečala še z gospodarstveniki in župani občin Spodnje Savinjske doline, kjer so razpravljali o aktualni problematiki na področju prometa (potniškega in tovornega), ukrepov, ki jih sprejemajo posamezne države članice, digitalizaciji prometa, trajni mobilnosti, izboljšanja varnosti in prometnega okolja ter o možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev poslovnih subjektov in lokalnih skupnosti iz EU skladov.

Kljub kratko odmerjenemu času so prisotni dobili kar nekaj konkretnih odgovorov in se na koncu razšli z željo, da se še večkrat snidejo na podobnih priložnostih. Zatem se je gospa Bulc odpeljala v Velenje, kjer je nadaljevala delovni obisk.