Lipica – Udeležba na posvetu MGRT o regionalnem razvoju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Lipici gostil posvet o regionalnem razvoju. Slovenija perspektivo 2007–2013 zaključuje kot ena najuspešnejših držav članic EU. Udeleženci smo se osredotočili na dogovore za razvoj regij, ki predstavljajo ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju 2014–2020.