Razvojna agencija Savinja

Letno poročilo Razvojne agencije Savinja za leto 2019

Razvojna agencija Savinja objavlja Letno poročilo o poslovanju za leto 2019.