Razvojna agencija Savinja

Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD

Vabimo vas na usposabljanje v okviru pilotnega projekta
Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD:
NOVI, TRŽNO ZANIMIVI IZDELKI NA KMETIJI – različni načini
pridobivanja rastlinskih olj, obogatena rastlinska olja
ki bo v SREDO, 23. oktobra 2019 ob 9.00 uri v Žalcu,
v dvorani Ekomuzeja hmeljarstva, 2. nadstropje.