Razvojna agencija Savinja

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Obveščamo vas, da je dne 20. 7. 2018 v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

Javni razpis:
– besedilo javnega razpisa (docpdf),
– povezava do objave v Uradnem listu RS št. 50/2018.

Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisne dokumentacije (docpdf),
– vzorec pogodbe o sofinanciranju (docpdf),
– vzorec konzorcijske pogodbe (docpdf),
– seznam belih lis SKLOP 1 – GOŠO 3 VZHOD (xlsxpdf),
– seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD (xlsxpdf).