Razvojna agencija Savinja

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

VABLJENI NA DELAVNICO
novosti, ki jih prinaša
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
v torek, 15. 5. 2018, ob 15.30 uri
PREDAVALNICA GASILSKEGA DOMA ŽALEC,
Ulica heroja Staneta 1, Žalec

VABLJENI NA DELAVNICO novosti, ki jih prinaša
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
v torek, 15. 5. 2018, ob 15.30 uri
PREDAVALNICA GASILSKEGA DOMA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 1, Žalec

PROGRAM – VSEBINSKA IZHODIŠČA:
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov: glavne spremembe, spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel, spremembe glede dolžnosti upravljavcev, spremembe glede pravic posameznika, spremembe glede iznosa podatkov;

2. Nove določbe: presoje vplivov na zasebnost, odgovorne osebe za osebne podatke, sankcije, pravica do pozabe, pravica do prenosljivosti, obveščanje o varnostnih incidentih itd.;

3. Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav (segmentiranje obstoječih strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd.;

4. Razprava in vprašanja (1 ura)

SEMINAR je namenjen zaposlenim v gospodarskih družbah, predvsem vodstvenim delavcem in skrbnikom zbirk osebnih podatkov, že imenovanim pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov ali tistim, ki to še bodo…

IZVAJALKA mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge ”Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije”. Več: http://www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno priloženo prijavnico pošljete na elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 14. 5. 2018 oz. do zasedbe mest.

Prijazno vabljeni!

 

PRIJAVNICA