Razvojna agencija Savinja

Javni razpis za malo gospodarstvo

Občina Žalec je objavila razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2018.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih >de minimis< za ukrepe pomoči za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev (ukrep 1), spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev (ukrep 3), spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene (ukrep 4) in trženje storitev lokalne turistične ponudbe (ukrep 5).

Javni razpis                                      

Prijavni obrazec UKREP 1               

Prijavni obrazec UKREP 3               

Prijavni obrazec UKREP 4                

Prijavni obrazec UKREP 5               

Območje upravičencev za Ukrep 4