Razvojna agencija Savinja

Izvedeno usposabljanje »KAJ MORA PODJETNIK/DIREKTOR DRUŽBE VEDETI O SVOJIH BILANCAH, DAVKIH IN LISTINAH?«

V mesecu novembru 2018 je Razvojna agencija Savinja v okviru SPOT svetovanja Savinjska za podjetnike in direktorje družb organizirala dvodnevno usposabljanje na temo »Kaj mora podjetnik/direktor družbe vedeti o svojih bilancah, davkih in listinah?« Namenjeno je bilo predvsem nosilcem dejavnosti (s.p. in ostali zasebniki), lastnikom in direktorjem družb,
strankam računovodskih servisov, vsem bodočim podjetnikom, lastnikom in direktorjem družb in vsem, ki jih zanima področje podjetniških davkov in financ.

Če podjetniki, lastniki in direktorji družb dobro razumejo svoje bilance in njihov vpliv na višino davčnih obveznosti, lahko sprejemajo poslovno in davčno ugodne poslovne odločitve. Vsak poslovni dogodek ima namreč neposredne posledice v bilancah in davčnem obračunu, kar lahko odločilno vpliva na njihovo bodoče poslovanje.

Usposabljanje je vodila ga. Božena Macarol, mag. managementa, davčna svetovalka, sodna izvedenka ekonomske smeri – davki in računovodstvo z dolgoletnimi svetovalnimi in predavateljskimi izkušnjami s teh področij.

Na usposabljanju so bile predstavljene naslednje vsebine:

  • organizacija računovodstva in komunikacija z računovodskim servisom,
  • knjigovodske listine in njihova hramba,
  • vsebina računovodskih izkazov po posameznih postavkah,
  • razlika med premoženjem in kapitalom v bilanci stanja,
  • razlika med prihodki in prejemki,
  • razlika med odhodki, stroški in izdatki,
  • osnove dvostavnega knjigovodstva,
  • vpliv inventurnega popisa na postavke v računovodskih izkazih,
  • praktični primer izračuna poslovnega rezultata na podlagi brutobilance.
  • E-hramba poslovne dokumentacije skozi različne predpise.

Usposabljanja se je udeležilo preko 20 udeležencev, ki so na koncu pridobili tudi potrdilo o udeležbi.