Razvojna agencija Savinja

Območno razvojno partnerstvo
Spodnje Savinjske doline

Razvojna agencija Savinja izvaja splošne razvojne naloge na (sub) regionalni ravni.

PRIPRAVA ORP in RRP za novo programsko obdobje 2021-2027

Vsebina Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline 2021 – 2027/ ORP SSD je v pripravi. ORP, bo opredelil območje (sub)regije, vsebine in način priprave ORP kot samostojnega razvojnega dokumenta, ki je hkrati usklajen in je del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021–2027. Z novim ORP bomo skupaj oblikovali dolgoročne razvojne ukrepe in projekte, ki se jih lahko umešča v ustrezne lokalne, regijske in nacionalne razvojne dokumente ter programe sofinanciranja.  

Prijazno vabljeni vsi deležniki v lokalnem prostoru k sodelovanju in pripravi projektnih predlogov. Le skupaj z vami nam bo uspelo prepoznati skupne projekte in ukrepe subregije za pripravo kvalitetnega, inovativnega in drznega območnega razvojnega programa. 

Na ravni Savinjske regije (31 občin) pa poteka priprava Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 / RRP.

f7

Regionalni razvojni program

Na 8. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije je 10. septembra 2018 bil sprejet sklep o pričetku priprave regionalnega razvojnega…
ssd

Konstitutivna seja ORS ORP SSD

»Tudi na območju Spodnje Savinjske doline želimo partnerji razvojno-podpornega okolja odgovorno pristopiti k razvojnemu načrtovanju za programsko obdobje 2014-2020. Območni…