Razvojna agencija Savinja

SPOT - Slovenska poslovna točka

IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Razvojna agencija Savinja – konzorcijski partner SPOT svetovanje Savinjska
Predmet javnega razpisa
 • financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.
 • Obdobje izvajanja operacije:
 • od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Namen operacije:
 • krepitev podjetniškega potenciala za MSP,
 • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.
Cilji operacije:
 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. Rezultat operacije:
 • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru SPOT regije:
 • informiranje
 • svetovanje
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja
 • usposabljanje in delavnice
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
 • poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte
Vrednost operacije: skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 €. Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 €.