Razvojna agencija Savinja

Razpisi

Javni poziv LAS SSD

LAS SSD dne, 9.12.2019 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega…

Aktualni razpisi

Aktualni razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (web)