Razvojna agencija Savinja

Informacije javnega značaja Razvojne agencije Savinja

Katalog informacij javnega značaja Razvojne agencije Savinja

Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in drog na delovnem mestu

Pravilnik o okrepih za preprečevanje, odpravljanje in obladovanja mobbinga na delovnem mestu

Navodila za varno delo v pisarni

Obvestilo o zasebnosti

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja – priloge

Poslovni čas za stranke:

Ponedeljek: 8:00 – 14:00
Torek: 8:00 – 14:00
Sreda: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 14:00
Petek: 8:00 – 12:00