Razvojna agencija Savinja

Razpisi

MKGP je objavil okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020

V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2019 odobrenih 71,7 % ter izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 609,9 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova PRP 2014-2020 objavljenih še 14 javnih razpisov. Več na: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1113-29-01-2020-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020

Javni poziv LAS SSD

LAS SSD dne, 9.12.2019 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP Več na  http://www.las-ssd.si/index.php/79-las-ssd-dne-9-12-2019-objavlja-2-javni-poziv-za-izbor-operacij-za-izvajanje-strategije-lokalnega-razvoja-las-ssd-v-programskem-obdobju-2014-2020-iz-sklada-eksrp

Vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem

Slovenski podjetniški sklad uvaja spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Cilj projekta je vzpostavitev sistema spodbud manjših vrednosti. Ta predvsem manjšim podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sredstev, s pomočjo katerih bodo lahko krepila svojo konkurenčnost in kompetence ter tako povečala dodano vrednost na zaposlenega. Podjetja lahko iz posameznega odobrenega vavčerja …

Vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem Preberite več »

Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec

Občina Žalec je objavila razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2019 in 2020. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih >de minimis< za ukrepe pomoči za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev (ukrep 1), spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih …

Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec Preberite več »