Razvojna agencija Savinja

Bio THOP

Projekt LIFE BioTHOP – Vpeljava biorazgradljive vrvice v Slovenska hmeljišča in uporaba odpadne hmeljevine v novih industrijskih produktih

 Izjava za novinarje

public_statement_KoM