Razvojna agencija Savinja

AKTUALNE INFORMACIJE – APRIL 2020

IZREDNO OBVESTILO
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
(občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)
RAZGLAŠA, da je rok za prijavo na razpis »INOVATOR LETA SSD 2019« podaljšan do 30. 4. 2020

V kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov lahko za nagrado in priznanje kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Spodnje Savinjske doline ali avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Savinja

Kolektiv RA SAVINJA želi v teh kriznih časih vsem občanom Spodnje Savinjske doline zdravja in medsebojnega razumevanja.

Obenem vam sporočamo, da so informacije o naši dosegljivosti objavljene na naši spletni strani.