Razvojna agencija Savinja

13. strokovni posvet ZRSVN

Letošnji strokovni posvet z naslovom »Objekti za obiskovalce varovane narave«, je obiskalo več kot 100 udeležencev z različnih področij naravovarstva.