Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
Svetovalna pomoč podjetnikom začetnikom in vsem malim ter srednjim delujočim podjetjem
Development Agency Savinja


Podjetniške svetovalne storitve VEM točka

Poslovni čas za stranke:
Pon: 8:00 - 14:00
Tor: 8:00 - 14:00
Sre: 8:00 - 11:00 in 12:00 - 16:00
Čet: 8:00 - 14:00
Pet: 8:00 - 12:00

Zadnje novice
21. 4. 2017

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v petek, 28.04.2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bomo poslovali.

Prosimo, da nas za vse nujne zadeve kontaktirate pred tem rokom, da jih bomo lahko pravočasno uredili. V nujnih primerih smo dosegljivi na
e-mail stojan.praprotnik@ra-savinja.si .

Hvala za razumevanje. Želimo vam prijetne prihajajoče praznike.

Kolektiv Razvojne agencije Savinja, GIZ.


20. 4. 2017
Celostna prometna strategija

Z objavo dokumenta Celostne prometne strategije občine Žalec, katerega je sooblikovala tudi Razvojna agencija Savinja, se pričenja udejanjanje ciljev in aktivnosti, ki so bili zaznani in definirani preko ogledov stanja na terenu, anket in vprašalnikov, prireditve na prostem z nagradno igro, zloženke, medijskih sporočil, javnih razprav, delavnic in intervjujev. Celoten proces izdelave je trajal 10 mesecev, vključeval pa je vse aktivnosti do sprejema Celostne prometne strategije občine Žalec na Občinskem svetu, 16. februarja 2017. Končni rezultat projekta je dokument (200 kosov v fizični obliki ter digitalna verzija), ki predstavlja vse rezultate dosedanjega dela in ki služi kot usmeritev ter obveza za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v občini.

Gibajmo se bolje!

več >>>

10. 4. 2017
Sodelovanje Žalca in Biograda na moru

Razvojna agencija Savinja skrbi tudi za mednarodno povezovanje in sodelovanje. Zaradi tesnega sodelovanja na področju gospodarstva med občinama Biograd na moru in Žalec je že pred 40-imi leti potekalo dobro medsebojno sodelovanje med občinama. Tekstilna tovarna Prebold v sklopu takratne občine Žalec je imela v Biogradu n.m. predilni obrat, zato je že takrat potekalo dobro sodelovanje med občinama. Občina Biograd z 1,3 mio nočitev letno je uspešna turistična destinacija, Žalec s Fontano piv Zeleno zlato pa se je vpisal na turistični zemljevid, zato smo ponovno oživili sodelovanje med občinama ter ga usmerili zlasti na področje turizma. O sodelovanju na področju turizma so se pogovarjali:

Janko Kos, župan občine Žalec
Ivan Knez, župan občine Biogad na moru
Marijan Stopfer, podžupan občine Biograd na moru
Dr. Hana Šuster Erjavec, pomočnica direktorja Razvojne agencije Savinja

Posnete so bile tudi oddaje na radiu Štajerski val, Radio Celje in na Savinjski TV.

več >>>

3. 4. 2017
Vabilo na informativne delavnice LAS SSD


21. 3. 2017
Izziv podeželja - potencial industrijske konoplje


14. 3. 2017
Čebelam prijazna gredica


8. 3. 2017
Objava 1. javnega poziva

Objava 1. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) v programskem obdobju 2014 – 2020Povezava na poziv:7. 3. 2017
PIONEERS INTO PRACTICE

Spoštovani,

Obveščamo vas, da so odprte prijave na razpis PIONEERS INTO PRACTICE - Evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področja nizkoogljičnosti.

Program bo izbranim strokovnjakom omogočil 4-6 tedensko praktično izkušnjo z namestitvijo v eni od 15ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), povrnitev stroškov do višine 2000 EUR, ter izobraževanje, mentorstvo in coaching preko konkretnih skupinskih projektov in interaktivnih delavnic.

Kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en.
omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj,

kot gostitelji pa organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Prijave so odprte do 21. Aprila 2017 na spletni strani: https://pioneers.climate-kic.org/

Več informacij v besedilu spodaj in v priloženi priponki.

Povezava3. 3. 2017
»Česar nas niso naučili v šolah – finančna pismenost«

Brezplačni 3-urni seminar »Česar nas niso naučili v šolah – finančna pismenost«, 14.3.2017, Ljubljana.

Povezava na seminar:20. 2. 2017
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR in sicer za naslednje ukrepe:

UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev
UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov


Javni razpis je v celoti objavljen na spletni strani Občine Žalec (www.zalec.si/razpis)
in Razvojne agencije Savinja (www.ra-savinja.si/razpisi).
20. 2. 2017
Razpis za podelitev nagrad in priznanj "Inovator leta SSD"

Razpis za podelitev nagrad in priznanj "Inovator leta SSD 2016"

Razpisna dokumentacija

15. 2. 2017
Mednaroden izobraževalni program SPIRIT Slovenija

Mednaroden izobraževalni program SPIRIT Slovenija
Vodenje izvoznega poslovanja (ITM)Povezava na dokument:7. 2. 2017
1. javni razpis

1. javni razpis - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, MKGP

Povezava na razpis:27. 1. 2017
VLADNE PRIORITETE V LETU 2017

VLADNE PRIORITETE V LETU 2017 Napoved domačih razpisov Transnacionalni razpisi 201713. 1. 2017
LIFE Informativni dnevi

Spoštovani,

ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje in prostor organizira dva LIFE informativna dneva,
ki bosta potekala 24. januarja 2017 v Mariboru
in 26. januarja 2017 v Postojni.

Na LIFE informativnem dnevu bodo predstavili, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte.
Za vse informacije so na voljo preko e-pošte: life.mop@gov.si.Povezava na vabilo:9. 1. 2017
ZIKŠT 3 jezera Braslovče vas, skupaj s Šolskim centrom Celje...

ZIKŠT 3 jezera Braslovče vas, skupaj s Šolskim centrom Celje, v okviru projekta ESS vabi na brezplačne tečaje angleščine in računalništva.

Podatke o razpisanih tečajih najdete v priponki, tečaji pa se bodo odvijali v Braslovčah. Pogoj za izvedbo je minimalno 10 prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje (starost nad 45 let, zaposleni, z dokončano največ 4-letno srednjo šolo). Več o pričetku, terminu, številu ur v prilogi, dodatne
informacije pa na: 040 714 099 ali na email.

Povezava na vabilo:6. 1. 2017
1. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3...

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24 ure.

Objavljen je 1. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Operacija je lahko usmerjena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem (npr. publikacije, seminarji, izmenjava osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela ter skupnega dela na razvoju območja). Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Povezava na razpis:8. 12. 2016
Nov razpis programa URBACT za dobre prakse

Nov razpis programa URBACT za dobre prakse, ki mu bo naslednje leto sledil še razpis za prenosna omrežja.Povezava na razpis:15. 10. 2016
Aktualna nacionalna projekta

Aktualna nacionalna projekta, ki ju trenutno izvaja UPI Ljudska univerza Žalec in so namenjeni zaposlenim v Savinjski regiji.
Več o obeh projektih na:
http://www.upi.si/portfolio/category/nacionalni-projekti/

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc Svetovanje zaposlenim
v Savinjski regiji 2016 -2022
 
Projekti
Celostna prometna strategija Občine Žalec
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj 2017
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave