Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
Svetovalna pomoč podjetnikom začetnikom in vsem malim ter srednjim delujočim podjetjem
Development Agency SavinjaZadnje novice
15. 10. 2014
Javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2014 v Savinjski regiji

Spoštovani!

Razvojna agencija Savinjske regije (RASR) je objavila javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2014 v Savinjski regiji (tretji oz. zadnji poziv v letu 2014), namenjen mladim, visokošolsko izobraženim kadrom, ki ne dobijo zaposlitve in morebitno rešitev svoje eksistence iščejo v podjetništvu.

Več o javnem pozivu v prilogi ali na
http://www.rasr.si/si/novice/2014/10/193-Javni-poziv-PODJETNO-V-SVET-PODJETNISTVA-2014.

Rok za oddajo vlog je 7.11.2014.

Več informacij:

RASR, Razvojna agencija Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje Tel.: (03) 589 40 90 ali 031/813-513
e-pošta: barbara.marzidovsek@rasr.si ali tomaz.policnik@rasr.si.


Javni poziv s prijavnimi obrazci Javni poziv - kratek30. 09. 2014
Evropski teden podjetništva / Poročilo

Obveščamo vas, da SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma kot nacionalni koordinator Evropskega tedna podjetništva, ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira že šesti Evropski teden podjetništva, ki bo potekal v štirih slovenskih regijah....


05. 09. 2014
REGIONALNI ENERGETSKI KONCEPT SAVINJSKE REGIJE

V četrtek, 4. septembra 2014 smo se v prostorih Inovacijskega centra Vransko udeležili predstavitve projekta CEP-REC Regionalni energetski koncepti, katerega cilj je podpora rabi obnovljivih virov energije in izboljšanje energijske učinkovitosti v Srednji Evropi.

Projekti obnovljivih virov energije (OVE) se izvajajo predvsem na lokalni in regionalni ravni.

Pri nas lahko občine z regionalnim povezovanjem lažje dosegajo ciljne deleže OVE, zastavljene v lokalnih energetskih konceptih. Savinjska regija se pomena trajnostnega razvoja zaveda, kar dokazujejo številni uresničeni projekti in nenazadnje tudi zaveza občin, ki so jo dale s podpisom deklaracije o trajnostnem razvoju. V okviru CEP-REC je izbran tudi najinovativnejši projekt rabe OVE in učinkovite uporabe energije (URE) v regiji - v Savinjski regiji je to Inovacijski center Vransko.

Regionalni energetski koncept Savinjske regije, ki je končni rezultat projekta in naj bi bil izdan konec leta 2014, bo zajel sledeče korake:

 • oceno in pregled potreb po energiji v regiji, s podatki izhodiščnega stanja,
 • oceno in pregled preskrbe z energijo v regiji,
 • oceno obstoječih potencialov OVE v regiji,
 • primerjavo izhodiščne situacije v regiji,
 • oceno potenciala za prenos energije v regijo,
 • pripravo regionalnih nenergijskih bilančnih tabel,
 • razvojno pot regije,
 • skupno strategijo in energetski akcijski načrt.


Rezultat projekta je tudi spletna stran EnGIS (http://www.engis.si/), ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji.

Ob izdaji Regionalnega energetskega koncepta Savinjske regije vas bomo o tem obvestili, za več informacij pa se lahko obrnete na Agencijo za prestrukturiranje energetike (ApE d.o.o.)
www.ape.si in www.cep-rec.eu.20. 08. 2014
Javni razpis za izvajanje programov...

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo

Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav.

Rok za oddajo je 10.9.2014,19. 08. 2014
Delavnica START

Glede na velik interes, vas obveščamo, da bo v četrtek, 21.8.2014 ob 10. uri, v prostorih Razvojne agencije Savinja (Ulica heroja Staneta 3, Žalec), potekala delavnica na temo priprave prijavnega obrazca ("application form") za razpis "START" Projektnega sklada regije povodja Donave. Vse zainteresirane prosimo, da s sabo prinesejo osnutek projektnega predloga.

Hvala in lep pozdrav, kolektiv RA Savinja


06. 08. 2014
START – Projekt regije povodja Donave

- povzetek
 • 900.000 EUR – 90% sofinancerski del, 10% zagotovi vlagatelj vloge
 • nepovratna sredstva
 • trajanje projekta od 6 mesecev do enega leta
 • predvsem »mehke vsebine«
 • države povodja Donave in potencialni prijavitelji: Nemčija (Baden-Wurttemberg in Bavarska), Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Mulgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija, Ukrajina
 • projekt mora vključevati vsaj dva partnerja iz dveh držav regije
 • upravičeni prijavitelji so lahko zasebni in javni subjekti (ne posamezniki), START je še posebej namenjen majhnim organizacijam in NVO-jem
 • projekti morajo biti naravnani v javno dobro ter naslavljati vsaj enega od prioritetnih področij .....START Danube Region Project Fund
first call
START Guidelines for Applicants
first call
START Application form
first call


26. 06. 2014
Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Spoštovani,

Pozdravljam, da se ob trenutni suši razpisov vsaj na področju programa razvoja podeželja odpira nekaj za naravo.

V okviru ukrepa sodelovanja naj bi bilo v tem programskem obdobju na nivoju Slovenije na voljo okoli 20 MIO EUR, do leta 2018 bi bil poziv odprt enkrat letno, projekti vrednosti okoli 400.000 EUR pa morajo izkazovati kvalitetno partnerstvo, mehke vsebine, nekaj malega tudi investicij.

Seveda je sedaj to le nabor predlogov projektnih vsebin, v okviru strateških ciljev PRP RS 2014-2020, na podlagi katerih bodo odločili končna vsebinska področja.

Prilagam dopis in vas prosim za pripravo vaših predlogov.

Zagotovo je to naše močnejše področje tudi v preteklosti, zakaj ne bi mogli narediti nekaj kvalitetnega vnaprej.

Pozivam vas, da izrazite svoje ideje – zgodbe v kolikor ste zainteresirani, zaokrožimo jih lahko skupaj.

Glede na rok, pričakujte sestanek 18.07.2014 da se na tem področju preštejemo…


20. 06. 2014
JAVNI POZIV RASR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014

Spoštovani!

RASR, Razvojne agencije Savinjske regije obveščajo,
da so objavili Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014.

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih izobraženih brezposelnih oseb v Savinjski regiji s ciljem, da bi se po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o..
Projekt sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt bodo podrobneje predstavili v torek, 1. julija 2014.


24. 03. 2014
EnergoGO in Razvojna agencija Savinja Vas vabijo

EnergoGO in Razvojna agencija Savinja Vas vabijo na predstavitveno informativni dogodek z naslovom

“Kje se srečajo ekologija, energetika, racionalnost in kriza?",

ki bo v petek, 28. 3. 2014 ob 10. uri v dvorani Glasbene šole Žalec.


16. 1. 2014
V sredo 5.2.2014 vas vabimo na brezplačno...

V sredo 5.2.2014 vas vabimo na brezplačno predavanje
Zorana Železnikarja, ki bo v prostorih
UPI Ljudske univerze Žalec z naslovom

»IZGUBA ZAPOSLITVE – KATASTROFA! ALI RES?«

Več o dogodku

Prijava na brezplačno predavanje

 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Potep po SSD
Slovenska mreža mentorjev žensk podjetnic
Center vseživljenjskega učenja savinjska
E vem
KP Ribnik Vrbje
 
Program podeželja
Kazalo strani
Pomembne povezave